טוב להודות לה'

ברוך השם, זיכני הבורא בבנים טובים ומוצלחים. "כשתילי זיתים סביב לשולחנך". ממש נחת, אין מה לומר.