"ויאמר ד' ראה ראיתי את עני עמי אשר במצריים, ואת זעקתם שמעתי מפני נוגשיו, כי ידעתי את מכאוביו

שכשאדם מקבל ייסורים וקשה לו עם זה נראה לו בעיניו שחרב עליו עולמו ואין סוף לייסוריו…
אמנם צריך לדעת שאף לייסורים יש קצבה ולייסורים יש גבול ולא יקבל אדם יותר ממה שגזרה עליו חכמתו וכשצריך להסתיים הם יסתיימו ואף שייסוריו גדולים מנשוא הרי זה כדי לקצר עליו את ימי הסבל.