השבחים של שרה

שרה, אשת אברהם, הייתה אישה צדיקה ויפהפייה. אך היופי שלה לא היה רק חיצוני. היא הייתה גם אישה טהורה וצנועה, שהשתמשה ביופיה כדי לשרת את ה'. הוורט הזה יתמקד בשבחים המיוחדים שניתנו לשרה, "בת עשרים כבת שבע ליופי" ו"בת מאה כבת עשרים". מה משמעותם של השבחים הללו? ואיך הם מעידים על גודל ורוממות נפשה של שרה?