ראש השנה

בליל ראש השנה – עושה הקב"ה דין עם העכו"ם, בשעה שהם ישנים מן העבירות. וביום ראש השנה – דן הקב"ה את ישראל, שזהו הזמן שהם מקיימים מצוות"השקעה של יומיים – ששווה חיים שלמים.