שמחה של מצווה

"תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה"מהי השמחה האמיתית? הרב דסלר כתב וזו לשונו: 'בטובו יתברך בבוראו אותנו בצלמו שם בנו מעין שמחה זו – שמחת ההוויה – שמחת השלימות נמצא שהאדם המעולה – הנותן האמיתי – דומה לקונו בעניין עיקרי זה שמקור חסדיו הוא מעין שמחה של מעלהנבאר דבריו. הקב"ה ברא את העולם […]