יסודות החינוך

ביננו לבין הילדים מרחק של 20 שנה מינימום, ועדיין נקרא להם ילדים. צריכים לדעת, כשאבא או אמא אומרים “הוא עוד ילד” אז באותו רגע כתוב להם על המצח: אין לי תאריך להתחלת החינוך.