מה שחיוך יכול לעשות

ילד יהודי הלא הוא 'ספר תורה', והמכונית שמסיעה אותו נכללת בהגדרתה כ'ארון קודש', ופתיחת הדלת חשובה כ'פתיחת הארון', ועל כיבוד כזה חשוב אתם מוותרים אחד לשני?

לקראת השנה החדשה

"בתר רישא גופא גריר", כלומר, הגוף נמשך אחרי הראש! לכולנו ידוע שלגוף אין משיכה או נטייה או תזוזה מצד עצמו אם לא שהמוח שבראש פוקד עליו. לפי ההבנות וההחלטות של הראש כך יפעל הגוף