מה לומדים מפרשת המן

צריך האדם לדעת שהקב"ה זן ומפרנס את כל בריותיו והאדם רק עושה את ההשתדלות אם ע"י תפילה אם ע"י מעשה