לקראת השנה החדשה

"בתר רישא גופא גריר", כלומר, הגוף נמשך אחרי הראש! לכולנו ידוע שלגוף אין משיכה או נטייה או תזוזה מצד עצמו אם לא שהמוח שבראש פוקד עליו. לפי ההבנות וההחלטות של הראש כך יפעל הגוף

ראש השנה

בליל ראש השנה – עושה הקב"ה דין עם העכו"ם, בשעה שהם ישנים מן העבירות. וביום ראש השנה – דן הקב"ה את ישראל, שזהו הזמן שהם מקיימים מצוות"השקעה של יומיים – ששווה חיים שלמים.