מה לומדים מפרשת המן

צריך האדם לדעת שהקב"ה זן ומפרנס את כל בריותיו והאדם רק עושה את ההשתדלות אם ע"י תפילה אם ע"י מעשה

"ויאמר ד' ראה ראיתי את עני עמי אשר במצריים, ואת זעקתם שמעתי מפני נוגשיו, כי ידעתי את מכאוביו

שכשאדם מקבל ייסורים וקשה לו עם זה נראה לו בעיניו שחרב עליו עולמו ואין סוף לייסוריו…
אמנם צריך לדעת שאף לייסורים יש קצבה ולייסורים יש גבול ולא יקבל אדם יותר ממה שגזרה עליו חכמתו וכשצריך להסתיים הם יסתיימו ואף שייסוריו גדולים מנשוא הרי זה כדי לקצר עליו את ימי הסבל.

מה שחיוך יכול לעשות

ילד יהודי הלא הוא 'ספר תורה', והמכונית שמסיעה אותו נכללת בהגדרתה כ'ארון קודש', ופתיחת הדלת חשובה כ'פתיחת הארון', ועל כיבוד כזה חשוב אתם מוותרים אחד לשני?

לקראת השנה החדשה

"בתר רישא גופא גריר", כלומר, הגוף נמשך אחרי הראש! לכולנו ידוע שלגוף אין משיכה או נטייה או תזוזה מצד עצמו אם לא שהמוח שבראש פוקד עליו. לפי ההבנות וההחלטות של הראש כך יפעל הגוף