מה לומדים מפרשת המן

צריך האדם לדעת שהקב"ה זן ומפרנס את כל בריותיו והאדם רק עושה את ההשתדלות אם ע"י תפילה אם ע"י מעשה

לקראת השנה החדשה

"בתר רישא גופא גריר", כלומר, הגוף נמשך אחרי הראש! לכולנו ידוע שלגוף אין משיכה או נטייה או תזוזה מצד עצמו אם לא שהמוח שבראש פוקד עליו. לפי ההבנות וההחלטות של הראש כך יפעל הגוף

אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלהיכם

הקב"ה הוא ארך אפיים ורב חסד ,כִּי נָפַלְתִּי קָמְתִּי כִּי אֵשֵׁב בַּחֹשֶׁךְ ה' אוֹר לִי אם אדם נופל צריך הוא לקום מיד ולא ליפול לייאוש, "אתם ניצבים"- לעולם תעמדו ניצבים ואל תישברו, אִם־אֶסַּ֣ק שָׁ֭מַיִם שָׁ֣ם אָ֑תָּה וְאַצִּ֖יעָה שְּׁא֣וֹל הִנֶּֽךָּ(תהילים קלט, ח) אפילו ירד אדם והגיע עד לשאול הקב"ה נמצא שם ומחכה שיחזור אליו בתשובה שלימה.