יסודות החינוך

ביננו לבין הילדים מרחק של 20 שנה מינימום, ועדיין נקרא להם ילדים. צריכים לדעת, כשאבא או אמא אומרים “הוא עוד ילד” אז באותו רגע כתוב להם על המצח: אין לי תאריך להתחלת החינוך.

שמחה של מצווה

"תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה"מהי השמחה האמיתית? הרב דסלר כתב וזו לשונו: 'בטובו יתברך בבוראו אותנו בצלמו שם בנו מעין שמחה זו – שמחת ההוויה – שמחת השלימות נמצא שהאדם המעולה – הנותן האמיתי – דומה לקונו בעניין עיקרי זה שמקור חסדיו הוא מעין שמחה של מעלהנבאר דבריו. הקב"ה ברא את העולם […]