השבחים של שרה

שרה, אשת אברהם, הייתה אישה צדיקה ויפהפייה. אך היופי שלה לא היה רק חיצוני. היא הייתה גם אישה טהורה וצנועה, שהשתמשה ביופיה כדי לשרת את ה'. הוורט הזה יתמקד בשבחים המיוחדים שניתנו לשרה, "בת עשרים כבת שבע ליופי" ו"בת מאה כבת עשרים". מה משמעותם של השבחים הללו? ואיך הם מעידים על גודל ורוממות נפשה של שרה?

מה לומדים מפרשת המן

צריך האדם לדעת שהקב"ה זן ומפרנס את כל בריותיו והאדם רק עושה את ההשתדלות אם ע"י תפילה אם ע"י מעשה

"ויאמר ד' ראה ראיתי את עני עמי אשר במצריים, ואת זעקתם שמעתי מפני נוגשיו, כי ידעתי את מכאוביו

שכשאדם מקבל ייסורים וקשה לו עם זה נראה לו בעיניו שחרב עליו עולמו ואין סוף לייסוריו…
אמנם צריך לדעת שאף לייסורים יש קצבה ולייסורים יש גבול ולא יקבל אדם יותר ממה שגזרה עליו חכמתו וכשצריך להסתיים הם יסתיימו ואף שייסוריו גדולים מנשוא הרי זה כדי לקצר עליו את ימי הסבל.

ראש השנה

בליל ראש השנה – עושה הקב"ה דין עם העכו"ם, בשעה שהם ישנים מן העבירות. וביום ראש השנה – דן הקב"ה את ישראל, שזהו הזמן שהם מקיימים מצוות"השקעה של יומיים – ששווה חיים שלמים.