הכל נהיה בדברו

"בראשית ברא אלוקים" – עלינו לדעת "בראשית", תחילה וראש לכל דבר, כי הכל "ברא אלוקים", הכל, אבל הכל, גדול כקטן נעשה בהשגחה והכוונה משמיים על ידי מלך מלכי המלכים, גם הטוב וגם ה'רע'