בס"ד

יורם טהרלב

פרשת השבוע:

פסח ✡️

יציאת שבת:

כניסת שבת:

פרשת השבוע:

פסח ✡️

כניסת שבת:

יציאת שבת:

דברי התורה של: יורם טהרלב