בס"ד

avishay.enaev אבישי ישיבת בין הזמנים אהל משה ת''א

פרשת השבוע:

יציאת שבת:

כניסת שבת:

פרשת השבוע:

כניסת שבת:

יציאת שבת:

דברי התורה של: avishay.enaev אבישי ישיבת בין הזמנים אהל משה ת''א